covid 19 corona flowchart triageschema mondhygienist

Coronavirus

We hebben aangepaste richtlijnen gekregen hoe wij iedereen veilig en verantwoord kunnen behandelen.
1. De patiënt word van te voren gemaild om een aantal gezondheidsvragen te stellen. *
2. U desinfecteert uw handen bij binnenkomst.
3. Wij werken zelf, buiten onze normale bescherming met extra gelaatsschermen en aangepaste mondmaskers.
4. Voorafgaande aan de behandeling zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de wachtkamer houden we ons aan de richtlijn infectiepreventie in de mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiëne maatregelen genomen.
 * Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.
• Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de test-uitslag van een corona-test?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)kortademigheid of benauwdheid of reuk en/of smaakverlies?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
We hopen u snel weer te mogen ontvangen in de praktijk.
Indien u nog vragen heeft kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Shari Dekkers, Mondhygiëniste