Klachtenregeling – Praktijk Shari Dekkers – Hem

Klachtenregeling

Als u onverhoopt ontevreden bent ….

Als u bij uw mondhygiënist onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht?

1 Uw probleem eerst bespreken met uw behandelend paramedicus

Bespreek uw probleem eerst met mij. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt.
Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat ik voldoende tijd voor u kan uittrekken. Wij kunnen dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

2 Advies en ondersteuning van de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) Zorgbelang Nederland

Als u het moeilijk vindt uw behandelend paramedicus rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van de Zorgbelangorganisatie in uw regio. Zo’n afdeling IKG geeft u onder andere informatie over uw rechten als patiënt.

3 Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de mondhygienist valt. U kunt uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort. De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. Ze bestaat uit drie leden: een onafhankelijk jurist als voorzitter, één lid namens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en één lid van de beroepsvereniging waarvan de betreffende mondhygienist lid is.

4 Adres gegevens: 

Klachtencommissie Paramedici
t.a.v. drs. P.J.W. Schilperoord
Postbus 18800
3501 CV  Utrecht
tel. 06-12956429
www.klachtencommissieparamedici.nl
e: pieter.schilperoord@vvaa.nl